Sau nhiều ngày "cố thủ", giá lợn hơi bất ngờ “lao dốc”

Giá thịt lợn giảm chưa tương xứng với  mức giảm của giá lợn hơi. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn giảm chưa tương xứng với mức giảm của giá lợn hơi. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn giảm chưa tương xứng với mức giảm của giá lợn hơi. Ảnh: Kh.V
Lên top