Sau nhiều lùm xùm, hai nhà sáng lập tuyên bố rời khỏi Instagram