Sau một thời gian kích cầu, nhiều điểm du lịch ở TPHCM khách tăng đột biến

Nhiều điểm du lịch ở TPHCM đang có lượng khách tăng trở lại. Ảnh: Huân Cao
Nhiều điểm du lịch ở TPHCM đang có lượng khách tăng trở lại. Ảnh: Huân Cao
Nhiều điểm du lịch ở TPHCM đang có lượng khách tăng trở lại. Ảnh: Huân Cao
Lên top