Sau loạt bê bối, Bộ Công Thương sẽ thay đổi một số nhân sự quan trọng