Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau loạt bê bối, Bộ Công Thương sẽ thay đổi một số nhân sự quan trọng