Sau hồ tiêu, xuất khẩu caosu "bứt tốc"

Xuất khẩu caosu nhiều tín hiệu lạc quan trong 2 tháng đầu năm 2021. Ảnh: A.C
Xuất khẩu caosu nhiều tín hiệu lạc quan trong 2 tháng đầu năm 2021. Ảnh: A.C
Xuất khẩu caosu nhiều tín hiệu lạc quan trong 2 tháng đầu năm 2021. Ảnh: A.C
Lên top