Sau Google, 2 nhà mạng Anh "nghỉ" bán smartphone 5G cho Huawei

Nhà mạng EE và nhà mạng Vodafone của Anh đều tuyên bố ngừng bán sản phẩm smartphone 5G của Huawei
Nhà mạng EE và nhà mạng Vodafone của Anh đều tuyên bố ngừng bán sản phẩm smartphone 5G của Huawei
Nhà mạng EE và nhà mạng Vodafone của Anh đều tuyên bố ngừng bán sản phẩm smartphone 5G của Huawei
Lên top