Sau giảm giá vé, tình trạng hỗn loạn tại BOT Sóc Trăng vẫn tiếp diễn

Tình trạng hỗn loạn tại BOT Sóc Trăng sáng 12.1 sau khi đã giảm giá vé thu phí
Tình trạng hỗn loạn tại BOT Sóc Trăng sáng 12.1 sau khi đã giảm giá vé thu phí
Tình trạng hỗn loạn tại BOT Sóc Trăng sáng 12.1 sau khi đã giảm giá vé thu phí