Sau Gapo sẽ còn mạng xã hội Việt nào ra mắt cạnh tranh với Facebook?

Mạng xã hội Việt Gapo đặt mục tiêu đạt 50 triệu người dùng vào cuối năm 2021. Ảnh: ictnews.vn.
Mạng xã hội Việt Gapo đặt mục tiêu đạt 50 triệu người dùng vào cuối năm 2021. Ảnh: ictnews.vn.
Mạng xã hội Việt Gapo đặt mục tiêu đạt 50 triệu người dùng vào cuối năm 2021. Ảnh: ictnews.vn.
Lên top