Sau gần 5 năm "chây ì", Handico6 đã chịu niêm yết trên UPCOM

Dự án Diamond Flower do Handico6 làm chủ đầu tư.
Ảnh: P.A.
Dự án Diamond Flower do Handico6 làm chủ đầu tư. Ảnh: P.A.
Dự án Diamond Flower do Handico6 làm chủ đầu tư. Ảnh: P.A.
Lên top