Sau dịch tả lợn Châu Phi: Nông dân gặp nhiều khó khăn khi tái đàn

Người nuôi lợn ở Đắk Lắk vẫn đang gặp nhiều khó khăn để tái đàn trở lại. Ảnh: Bảo Trung
Người nuôi lợn ở Đắk Lắk vẫn đang gặp nhiều khó khăn để tái đàn trở lại. Ảnh: Bảo Trung
Người nuôi lợn ở Đắk Lắk vẫn đang gặp nhiều khó khăn để tái đàn trở lại. Ảnh: Bảo Trung
Lên top