Sau dịch tả lợn Châu Phi: Bản làng không có lợn để nuôi

Gia đình duy nhất ở bản Cheng, xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) còn 1 con lợn giống và 3 lợn con. 
Ảnh: Hưng Thơ
Gia đình duy nhất ở bản Cheng, xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) còn 1 con lợn giống và 3 lợn con. Ảnh: Hưng Thơ
Gia đình duy nhất ở bản Cheng, xã Tân Liên (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) còn 1 con lợn giống và 3 lợn con. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top