Sau bài báo Lao Động, Bộ NNPTNT gửi công văn hỏa tốc giải cứu doanh nghiệp thủy sản

Bộ NNPTNT đã có giải pháp giải cứu cho DN.
Bộ NNPTNT đã có giải pháp giải cứu cho DN.
Bộ NNPTNT đã có giải pháp giải cứu cho DN.
Lên top