Sau 7 ngày tạm dừng, Trung Quốc thông quan trở lại với thanh long Việt Nam

Chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) đã cho thông quan nhập khẩu trở lại đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam. Ảnh: Bộ Công Thương
Chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) đã cho thông quan nhập khẩu trở lại đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam. Ảnh: Bộ Công Thương
Chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) đã cho thông quan nhập khẩu trở lại đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam. Ảnh: Bộ Công Thương
Lên top