Sau 7 ngày chứng khoán phái sinh ra mắt: Giá trị giao dịch đạt bao nhiêu?

Ví dụ về chứng khoán phái sinh. Nguồn VNDirect
Ví dụ về chứng khoán phái sinh. Nguồn VNDirect