Sau 5 ngày dùng xăng E5 RON 92: Người dùng đã “mở lòng”?

Nhiều cây xăng đã nhập xăng A95 để bán song song cùng xăng E5 RON 92.
Nhiều cây xăng đã nhập xăng A95 để bán song song cùng xăng E5 RON 92.
Nhiều cây xăng đã nhập xăng A95 để bán song song cùng xăng E5 RON 92.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top