Sau 4 phiên xanh liên tục, Vn-Index còn lực để tăng tiếp?

Phiên hôm nay 17.4.2020 có tính bản lề chốt tuần Vn-Index có tăng trọn vẹn hay không. Ảnh: Thế Lâm.
Phiên hôm nay 17.4.2020 có tính bản lề chốt tuần Vn-Index có tăng trọn vẹn hay không. Ảnh: Thế Lâm.
Phiên hôm nay 17.4.2020 có tính bản lề chốt tuần Vn-Index có tăng trọn vẹn hay không. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top