Sau 30.4, khách không muốn xem kênh mới sẽ được VTVCab hoàn tiền