Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau 2.9, đi qua hầm đường bộ lớn thứ 2 Việt Nam tốn bao tiền?