Sau 10 năm, cây mắc ca vẫn chỉ phát triển theo dạng tự phát

Tính đến nay, cây mắc ca đã du nhập vào tỉnh Đắk Nông khoảng 10 năm. Ảnh: Bảo Lâm
Tính đến nay, cây mắc ca đã du nhập vào tỉnh Đắk Nông khoảng 10 năm. Ảnh: Bảo Lâm
Tính đến nay, cây mắc ca đã du nhập vào tỉnh Đắk Nông khoảng 10 năm. Ảnh: Bảo Lâm
Lên top