Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sát ngày thần tài, dân khấp khởi đi mua vàng