Sát ngày rằm tháng Giêng: Nguồn cung dồi dào song sức mua yếu