Sắp tới dân mua nhà, ô tô, xe máy sẽ không được dùng tiền mặt