"Sập" sàn đầu tư Coolcat, thêm một bài học đắng cho cuộc chơi đầu tư đa cấp

Sàn Coolcat sập khiến nhiều người lao đao. Ảnh: bạn đọc cung cấp
Sàn Coolcat sập khiến nhiều người lao đao. Ảnh: bạn đọc cung cấp
Sàn Coolcat sập khiến nhiều người lao đao. Ảnh: bạn đọc cung cấp
Lên top