Sắp khởi công nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2

Khu vực thi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đang khẩn trương san lấp mặt bằng để dự kiến khởi công vào tháng 4 này. Ảnh: Trần Tuấn
Khu vực thi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đang khẩn trương san lấp mặt bằng để dự kiến khởi công vào tháng 4 này. Ảnh: Trần Tuấn
Khu vực thi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đang khẩn trương san lấp mặt bằng để dự kiến khởi công vào tháng 4 này. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top