Sắp khởi công 2 tuyến đường nghìn tỉ kết nối 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Dự án ODA chuẩn bị khởi công là dự án với nhiều tuyến đường kết nối các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Ảnh: CTV
Dự án ODA chuẩn bị khởi công là dự án với nhiều tuyến đường kết nối các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Ảnh: CTV
Dự án ODA chuẩn bị khởi công là dự án với nhiều tuyến đường kết nối các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Ảnh: CTV
Lên top