Sắp đấu giá 580 triệu cổ phiếu, EVN Genco2 có gì hấp dẫn?

Lệ thuộc vào nhiệt điện than và nợ vay ngoại tệ chiếm tỉ trọng lớn là rủi ro của EVN Genco2.
Ảnh minh họa: Website EVN Genco2.
Lệ thuộc vào nhiệt điện than và nợ vay ngoại tệ chiếm tỉ trọng lớn là rủi ro của EVN Genco2. Ảnh minh họa: Website EVN Genco2.
Lệ thuộc vào nhiệt điện than và nợ vay ngoại tệ chiếm tỉ trọng lớn là rủi ro của EVN Genco2. Ảnh minh họa: Website EVN Genco2.
Lên top