Sắp có quy định về hàng "Sản xuất tại Việt Nam", hết mập mờ nhãn mác

Dự kiến sẽ không còn hàng chữ "Made in Vietnam" mà sẽ thay bằng tiếng Việt "Sản xuất tại Việt Nam" nếu là hàng hoá lưu thông trên thị trường nội địa. Ảnh A.C
Dự kiến sẽ không còn hàng chữ "Made in Vietnam" mà sẽ thay bằng tiếng Việt "Sản xuất tại Việt Nam" nếu là hàng hoá lưu thông trên thị trường nội địa. Ảnh A.C
Dự kiến sẽ không còn hàng chữ "Made in Vietnam" mà sẽ thay bằng tiếng Việt "Sản xuất tại Việt Nam" nếu là hàng hoá lưu thông trên thị trường nội địa. Ảnh A.C
Lên top