Sao Khuê 2020 vinh danh 06 sản phẩm của BIDV

Bà Lê Thị Thanh Yên - Đại diện Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ BIDV nhận giải thưởng vinh danh Hệ thống BIDV-Ezone. Ảnh BIDV
Bà Lê Thị Thanh Yên - Đại diện Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ BIDV nhận giải thưởng vinh danh Hệ thống BIDV-Ezone. Ảnh BIDV
Bà Lê Thị Thanh Yên - Đại diện Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ BIDV nhận giải thưởng vinh danh Hệ thống BIDV-Ezone. Ảnh BIDV
Lên top