Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Sánh vai” Thái Lan, Việt Nam chuẩn bị xuất 293.100 tấn gạo sang Philippines