Sáng mai 26.9, nhiều nông sản đặc sắc ra mắt tại Hội chợ Agro Viet 2019

Nhiều mặt hàng nông sản đặc sắc của Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ Agro Viet 2019. Ảnh: KH.V
Nhiều mặt hàng nông sản đặc sắc của Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ Agro Viet 2019. Ảnh: KH.V
Nhiều mặt hàng nông sản đặc sắc của Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ Agro Viet 2019. Ảnh: KH.V
Lên top