Sáng cửa cho VNG kiện TikTok đòi bồi thường 221,5 tỉ đồng?

Các clip nhảy nhót lồng ghép nhạc rất phổ biến trên nền tảng TikTok. Ảnh: Thế Lâm.
Các clip nhảy nhót lồng ghép nhạc rất phổ biến trên nền tảng TikTok. Ảnh: Thế Lâm.
Các clip nhảy nhót lồng ghép nhạc rất phổ biến trên nền tảng TikTok. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top