Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sáng 5.11: Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh Bình Thuận - Vũng Tàu