Sản xuất, xuất khẩu thủy sản đang gặp quá nhiều khó khăn do COVID-19

Sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn do COVID-19. Ảnh minh họa: Nhật Hồ
Sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn do COVID-19. Ảnh minh họa: Nhật Hồ
Sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn do COVID-19. Ảnh minh họa: Nhật Hồ
Lên top