Sản xuất, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt cả hai mục tiêu lớn

Xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn. Ảnh: TTXVN
Lên top