Sản xuất thử nghiệm rượu cao độ từ mật hoa cây dừa