Sản xuất tăng, nông nghiệp đạt mức xuất siêu 2,87 tỉ USD

Là một trong những mặt hàng mang lại giá trị kim ngạch cao của ngành nông nghiệp, trong quý I/2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 41,5%. Ảnh: Vũ Long
Là một trong những mặt hàng mang lại giá trị kim ngạch cao của ngành nông nghiệp, trong quý I/2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 41,5%. Ảnh: Vũ Long
Là một trong những mặt hàng mang lại giá trị kim ngạch cao của ngành nông nghiệp, trong quý I/2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 41,5%. Ảnh: Vũ Long
Lên top