Sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 3,6% - thấp nhất trong nhiều năm qua

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7.2020 chỉ tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7.2020 chỉ tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7.2020 chỉ tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Lên top