Sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2019 tăng trưởng 9,4%

Công nghiệp chế biến gỗ đạt mức tăng trưởng khá trong 7 tháng năm 2019, góp phần nâng mức  tăng trưởng toàn ngành công nghiệp. Ảnh: Kh.V
Công nghiệp chế biến gỗ đạt mức tăng trưởng khá trong 7 tháng năm 2019, góp phần nâng mức tăng trưởng toàn ngành công nghiệp. Ảnh: Kh.V
Công nghiệp chế biến gỗ đạt mức tăng trưởng khá trong 7 tháng năm 2019, góp phần nâng mức tăng trưởng toàn ngành công nghiệp. Ảnh: Kh.V
Lên top