Sàn UPCom chào đón 3 mã cổ phiếu mới “rất đặc biệt“

Cổ phiếu DVN của Tổng Công ty Dược Việt Nam chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM của HNX với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới 2.370 tỉ đồng. Nguồn ảnh: PV
Cổ phiếu DVN của Tổng Công ty Dược Việt Nam chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM của HNX với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới 2.370 tỉ đồng. Nguồn ảnh: PV
Cổ phiếu DVN của Tổng Công ty Dược Việt Nam chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM của HNX với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới 2.370 tỉ đồng. Nguồn ảnh: PV
Lên top