Sẵn sàng xuất khẩu vải thiều chín sớm trong bối cảnh dịch COVID-19

Vải thiều được chính quyền địa phương và doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Vũ Long
Vải thiều được chính quyền địa phương và doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Vũ Long
Vải thiều được chính quyền địa phương và doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Vũ Long
Lên top