Sẵn sàng phương án tiêu thụ, không để nông sản ùn ứ do dịch bệnh

Các Bộ, ngành và các địa phương chủ động phương án tiêu thụ nông sản cho nông dân trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: Vũ Long
Các Bộ, ngành và các địa phương chủ động phương án tiêu thụ nông sản cho nông dân trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: Vũ Long
Các Bộ, ngành và các địa phương chủ động phương án tiêu thụ nông sản cho nông dân trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: Vũ Long
Lên top