Sẵn sàng lực lượng và phương tiện ứng phó với bão Conson

Cần chủ động ứng phó với bão Conson, không được chủ quan. Ảnh: TTDBKTTVQG
Cần chủ động ứng phó với bão Conson, không được chủ quan. Ảnh: TTDBKTTVQG
Cần chủ động ứng phó với bão Conson, không được chủ quan. Ảnh: TTDBKTTVQG
Lên top