Sẵn sàng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả

Các địa phương sẵn sàng nguồn cung hàng hóa, hỗ trợ Chính phủ và người dân chống dịch. Ảnh: Vũ Long
Các địa phương sẵn sàng nguồn cung hàng hóa, hỗ trợ Chính phủ và người dân chống dịch. Ảnh: Vũ Long
Các địa phương sẵn sàng nguồn cung hàng hóa, hỗ trợ Chính phủ và người dân chống dịch. Ảnh: Vũ Long
Lên top