Sản phẩm dính "đường lưỡi bò": Tổn hại từ kinh tế đến uy tín

Phim "Everest - Người tuyết bé nhỏ" có chứa đường lưỡi bò phi pháp đã bị hủy chiếu.
Phim "Everest - Người tuyết bé nhỏ" có chứa đường lưỡi bò phi pháp đã bị hủy chiếu.
Phim "Everest - Người tuyết bé nhỏ" có chứa đường lưỡi bò phi pháp đã bị hủy chiếu.
Lên top