Sản lượng tiêu thụ điện giảm mạnh do doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động

EVN lo ngại mất an toàn hệ thống điện quốc gia. Ảnh EVNSPC cung cấp
EVN lo ngại mất an toàn hệ thống điện quốc gia. Ảnh EVNSPC cung cấp
EVN lo ngại mất an toàn hệ thống điện quốc gia. Ảnh EVNSPC cung cấp
Lên top