Sản lượng nông sản dồi dào, nhưng vẫn còn nhiều "nút thắt" ở khâu lưu thông

Nguồn cung nông sản dồi dào, nhưng cần tháo gỡ vướng mắc ở khâu vận chuyển, lưu thông. Ảnh: Vũ Long
Nguồn cung nông sản dồi dào, nhưng cần tháo gỡ vướng mắc ở khâu vận chuyển, lưu thông. Ảnh: Vũ Long
Nguồn cung nông sản dồi dào, nhưng cần tháo gỡ vướng mắc ở khâu vận chuyển, lưu thông. Ảnh: Vũ Long
Lên top