Sàn HoSE bị lỗi, bảng giá treo hàng chục phút không khớp được giá đóng cửa

Bảng giá Công ty chứng khoán VCB chụp vào thời điểm 15h26' cho thấy lệnh ATC đang bị treo.
Bảng giá Công ty chứng khoán VCB chụp vào thời điểm 15h26' cho thấy lệnh ATC đang bị treo.
Bảng giá Công ty chứng khoán VCB chụp vào thời điểm 15h26' cho thấy lệnh ATC đang bị treo.
Lên top