Sàn đầu tư tài chính "ma" liên tục “bốc hơi”

Những người đầu tư sàn Busstrade đến trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Nhà đầu tư cung cấp
Những người đầu tư sàn Busstrade đến trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Nhà đầu tư cung cấp
Những người đầu tư sàn Busstrade đến trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Nhà đầu tư cung cấp
Lên top