Sàn đầu tư tài chính (Forex): Thủ đoạn tinh vi, máy chủ đặt ở nước ngoài

Các sàn Forex tại Việt Nam hoạt động đều không có giấy phép, không có pháp nhân, máy chủ điều hành hoạt động giao dịch đều đặt ở nước ngoài. Ảnh: N.Văn
Các sàn Forex tại Việt Nam hoạt động đều không có giấy phép, không có pháp nhân, máy chủ điều hành hoạt động giao dịch đều đặt ở nước ngoài. Ảnh: N.Văn
Các sàn Forex tại Việt Nam hoạt động đều không có giấy phép, không có pháp nhân, máy chủ điều hành hoạt động giao dịch đều đặt ở nước ngoài. Ảnh: N.Văn
Lên top