Sàn đầu tư ngoại hối trái phép vẫn không ngừng "vươn vòi bạch tuộc"

Công an TPHCM đưa ra lời cảnh báo về sàn forex hoạt động sai phép và có dấu hiệu đa cấp Lion Team. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Công an TPHCM đưa ra lời cảnh báo về sàn forex hoạt động sai phép và có dấu hiệu đa cấp Lion Team. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Công an TPHCM đưa ra lời cảnh báo về sàn forex hoạt động sai phép và có dấu hiệu đa cấp Lion Team. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Lên top